Łoniewski Józef

Imię Józef
Nazwisko Łoniewski
Data urodzenia 1919
Miejsce urodzenia Strachowo
Miejsce zamieszkania Strachowo
Imię ojca Ignacy
Imię matki Józefa
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość Polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III 1941
Data śmierci 1999
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Strachowo
Dokąd wywieziony z Fortu III Działdowo
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Płońsk
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacja od rodziny więźnia
  2. "Z moich wspomnień" S.Łoniewski, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XIII, Płońsk 2010
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przybywali jego rodzice Józefa i Ignacy Łoniewscy oraz bracia: Longin, Stanisław, Szczepan i Zygmunt.
Józef Łoniewski (na dole, pierwszy z prawej) podczas pobytu na robotach przymusowych, Królewiec, ok. 1942 r

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Józef Łoniewski (na dole, pierwszy z prawej) podczas pobytu na robotach przymusowych, Królewiec 1941-1942

Józef Łoniewski (z lewej strony) podczas pobytu na robotach przymusowych, Królewiec,  ok. 1942 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Józef Łoniewski (z lewej strony) podczas pobytu na robotach przymusowych, Królewiec, ok. 1942 r.

Józef Łoniewski (czwarty z lewej) podczas pobytu na robotach przymusowych, Królewiec  1941-1942

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Józef Łoniewski (czwarty z lewej) podczas pobytu na robotach przymusowych, Królewiec 1941-1942