Dołęgowska Jadwiga

Imię Jadwiga
Nazwisko Dołęgowska
Data urodzenia 8.10.1893
Miejsce urodzenia Nowe Miasto
Miejsce zamieszkania Nowe Miasto koło Płońska
Imię ojca Wilhelm
Imię matki Rozalia
Stan cywilny wdowa
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód krawcowa
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III 22.10.1943
Data śmierci 1961
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III zatrzymana przy przekroczeniu granicy GG na Narwi
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniona, wróciła do domu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku cmentarz w Nowym Mieście
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Nowe Miasto (U 96/1896)
  3. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Jadwiga Dołęgowska z domu była Czarnecka. Była siostrą innego więźnia - Ireny Czarneckiej
  2. Matka Rozalia z d. Michalska
Dołęgowska Jadwiga

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dołęgowska Jadwiga

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Jadwigi Dołęgowskiej