Top Szeps

Imię Szeps
Nazwisko Top
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Zelik (Zelig)
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 07.08.1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 07.08.1941
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zastrzelony (miał 13 lat)
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 32., 41.
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 255
Uwagi dodatkowe
  1. Nowy Dwór - miejsce urodzenia lub zamieszkania przed osadzeniem w Forcie III Pomiechówek
  2. W Forcie III Pomiechówek przebywał z rodzicami. Ojciec musiał wykopać grób i go pogrzebać