Borowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Borowski
Data urodzenia 18.12.1896
Miejsce urodzenia Wiersze gmina Kampinos
Miejsce zamieszkania Wiersze
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość Polska
Zawód Cieśla
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 04.06.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 26.09.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - choroba i wycieńczenie
Przyczyna osadzenia w Forcie III Sabotaż gospodarczy
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w Wierszach
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Dokument z Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN nr pisma BU-III-6523/2941/01
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Współwięzień Józefa Borowskiego przekazał informacje jego rodzinie, że zmarł z choroby i wycieńczenia.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płoc

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Józef Borowski po lewej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Józef Borowski po lewej