Janowski Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Janowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III między 29.09.1939 a 29.01.1940
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. OKBZH w Warszawie, dokument nr 23/2/68 w sprawie Czesława Breńskiego, z 26.06.1968, materiał z Miejsca Pamięci o Forcie III - Szkoły w Pomiechówku
Uwagi dodatkowe