Wiśniewski Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Wiśniewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Józef
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III po miesiącu pobytu
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz Mauthausen (gdzie przebywał 1 miesiąc) a następnie obóz Ebensee (gdzie przebywał do wyzwolenia obozu przez armię amerykańską)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Zeznania Franciszka Wiśniewskiego, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, Ds. 104/67/OK, za zgodność z oryginałem podpisany dn. 19.04.1972 r.
  2.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0590-0591
  3. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0556-0559
  4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  5. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
  6. Akta IPN BU 2448/1011 (Ankiety Głównej Komisji Pułtusk)
Uwagi dodatkowe
  1. Świadek zamordowania 120 więźniów Fortu III dnia 04.02.1943
  2. Aresztowany jesienią 1943 wraz z Janem Bartczakiem i Wacławem Ignaczewskim (Więźniami Fortu III) - Źródło (2)