Rapacki Marian

Imię Marian
Nazwisko Rapacki
Data urodzenia 11.05.1922
Miejsce urodzenia Romany - Janki, pow. Przasnysz
Miejsce zamieszkania Świniary pow. Przasnysz
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód syn rolnika/właściciela gospodarstwa
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 25.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. ZWZ-AK od wiosny 1941 -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Tajemnice Fortu III w Pomiechówku M. Frankowski, Wwa 2002, s.100
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 118
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 195
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został aresztowany pod zarzutem wrogiej działalności. Przyznał się, że od wiosny 1941 r. był członkiem ZWZ-AK
  2. Data urodzenia na podstawie zapisu na nagrobku
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie wykonano na cmentarzu w Krzynowłodze Wielkiej.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie wykonano na cmentarzu w Krzynowłodze Wielkiej.