Grabowski Wacław

Imię Wacław
Nazwisko Grabowski
Data urodzenia 17.11.1922
Miejsce urodzenia Kikoły
Miejsce zamieszkania Kikoły
Imię ojca Grzegorz
Imię matki Stanisława
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 02.1944
Data zwolnienia z Fortu III 8.02.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Wielokrotna nieobecność w pracy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Zeznania Borysa Nikitina, Okręgowa Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, Ds. 104/67/OK z dn. 20.02.1968 r.
  2. akta IPN, sygn. akt GK 629/1230
  3. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  4. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  5. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. Borys Nikitin - świadek mieszkający w Stanisławowie, 300 metrów od Fortu III Pomiechówek
  2. Aresztowany 01.02.1944 r.
  3. Źródło (4) podaje datę urodzenia 13.12.1913; być może chodzi o inną osobę.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock