Oleksiak Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Oleksiak
Data urodzenia 18.05.1892
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca Jakub
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III luty 1944
Data zwolnienia z Fortu III 3.03.1944 r. - transport do KL Mauthausen
Data śmierci później niż lipiec 1944
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w ruchu oporu - przynależność do NSZ
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III do KL Mauthausen, gdzie nie dojechał z powodu choroby. Jeszcze 15.07.1944 był w szpitalu św. Jana Bożego w Warszawie
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
  1. Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku
  2. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74
  3. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  5. AIPN GK 163/45
  6. AIPN GK 629/4237, IPN GK 629/12257
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło 6 podaje poprawne dane. Źródła 1-5 wadliwie wskazują śmierć Stanisława Oleksiaka w Forcie III w maju 1943 r.
  2. Aresztowany w dniu 15(16)-11-1943 r.
Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku