Lewandowski Zdzisław

Imię Zdzisław
Nazwisko Lewandowski
Data urodzenia 02.01.1924
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Zawidz, pow. Sierpc
Imię ojca Jakub
Imię matki Stanisława
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 25.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III październik 1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. https://www.genealogia.waw.pl/krasinscy-krewni-i-powinowaci
  2. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. 23 lipca 1943 r. został aresztowany przez Niemców wraz ze swoją matką Stanisławą Lewandowską.
  2. W Forcie III Pomiechówek przebywał ponad 3 miesiące.
  3. Po pobycie w Pomiechówku, w październiku 1943 r. przewieziono go wraz z matką do więzienia w Warszawie przy ul. Daniłowiczowskiej, gdzie przebywali około jeden tydzień.
  4. Na początku listopada 1943 r. trafił do obozu na Majdanku.
  5. Odebrał sobie życie wkrótce po wyzwoleniu