Witaszek Bolesław

Imię Bolesław
Nazwisko Witaszek
Data urodzenia 07.09.1916
Miejsce urodzenia Wrzeszczów
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca Feliks
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III Skierowany do Mauthausen 12.11.1943 r
Data śmierci 19.11.1999
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zarzucono posiadanie i nie przekazanie informacji o dokonanym napadzie zbrojnym (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w lesie w okolicach Gać (wg Źródła 6)
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny w Mauthausen (39432)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.127
 3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 137
 4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 133, 223
 5. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 6. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
 7. www.straty.pl (odwołanie do Źródła: Archiwum Akt Nowych Z.268)
 8. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 9. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 15 kwietnia 1943
 2. Źródło (7) podaje imiona rodziców: Filip i Marianna
 3. Źródło (9) podaje, że został poproszony o zabranie głosu podczas sesji popularno-naukowej "Pomiechówek oskarża", która odbyła się w Pomiechówku 7 maja 1972
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)