Dąbrowska Jadwiga

Imię Jadwiga
Nazwisko Dąbrowska
Data urodzenia 13.12.1911
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki Anastazja
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj 1943
Data zwolnienia z Fortu III 15.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Fort III w Pomiechówku - kazamaty śmierci, www.interia.pl (fakty), maj 2012
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.126
  3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
  4. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 118, 123
  5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 132, 136, 147, 153
  6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 190, 216, 223, 235, 243
  7. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  8. www.straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie)
  9. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (8) podaje imię matki: Konstancja ale potwierdza pobyt w Forcie III, Data urodzenia: 13.12.1913, Miejsce urodzenia: Nowy Dwór