Judziewicz Edward

Imię Edward
Nazwisko Judziewicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
  2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.125
  3. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 119
  4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 135
  5. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (5) podaje wyłącznie imię i nazwisko oraz imię ojca. Być może były dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku