Kossakowski vel Kosakowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Kossakowski vel Kosakowski
Data urodzenia 17.03.1923
Miejsce urodzenia Grabina/Murowanka (pow. pułtuski)
Miejsce zamieszkania Ostenburg/Pułtusk
Imię ojca Antoni
Imię matki Marianna z d. Markowska
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 12.04.1944 (Źródło 7)
Data zwolnienia z Fortu III 17.05.1944 (Źródło 7)
Data śmierci 17.12.1974
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III przynależność do organizacji komunistycznej
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Pułtusku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz w Dzierżeninie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. Fort III w Pomiechówku - kazamaty śmierci, www.interia.pl (fakty), maj 2012
 2. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.118, 130
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 130, 138
 5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 214, 226
 6. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 7. Akta IPN*
 8. informacje od rodziny więźnia
 9. AIPN GK 629/9210 (inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 30.03.1944 r.
 2. Osadzony za przynależność do organizacji komunistycznej na skutek donosu, po przesłuchaniu został zwolniony 17.05.1944 r.
 3. W Forcie był razem z ojcem oraz braćmi: Franciszkiem, Stanisławem i Marianem.
 4. Źródło (3) podaje datę osadzenia w Forcie 1 lub 2.04.1944 r. oraz datę zwolnienia 20.05.1944 r.
 5. Źródło (7) podaje nazwisko Kosakowski.
 6. Źródło (8) podaje miejsce zamieszkania Grabina/Murowanka.
Józef Kossakowski

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Józef Kossakowski