Antczak Józef

Imię Józef
Nazwisko Antczak
Data urodzenia 7.03.1917
Miejsce urodzenia Dortmund
Miejsce zamieszkania okolice Mławy
Imię ojca
Imię matki Maria
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III czerwiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do polskiego ruchu oporu (filia w Ciechanowie)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35.
  2. akta IPN sygn. GK 629/28
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  4. Akta IPN 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Według kartoteki osobowej skazany 30.07.1944 na karę śmierci wyrokiem Sądu Doraźnego w Rejencji Ciechanów. Wyrok wykonano tego samego dnia.
  2. Aresztowany 19.06.1944
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2