Wolski Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Wolski
Data urodzenia 25.01.1911
Miejsce urodzenia Bońkowo Podleśne
Miejsce zamieszkania Bońkowo Podleśne
Imię ojca Heronim
Imię matki Stefania
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 16.07.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Rozstrzelany w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III zdrada przez współmieszkańców wsi
Skąd przywieziony do Fortu III Bońkowo Podleśne
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. BCh -
Miejsce pochówku Pochowany na cmentarzu wyznaniowym w Szreńsku.
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 113
 2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-428
 3. "Pod kryptonimem "Wkra"", T.Fijałkowski, Wwa 1987, s.299-300
 4. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Tom II - Żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych, Pruszków 1994r.
 5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 127
 6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 210
 7. informacje od rodziny więźnia
 8. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6526/s.16
 9. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
 10. AIPN GK 163/45
Uwagi dodatkowe
 1. Źródło (7) podaje że zostal zabrany z domu z Bońkowa Podleśnego przez Żandarmerię.
 2. Źródło (8) podaje wadliwą datę śmierci 31.07.1944r.