Sosnowski Karol

Imię Karol
Nazwisko Sosnowski
Data urodzenia 03.09.1911
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Mława
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość
Zawód czapnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci powieszony w Forcie III w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 97
  2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-415
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 116
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 192
  5. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3259-3261, 3270/s.188-190, s.200, 2953/s.350, 3020/s.409, 3048-3049/s.437-438
  6. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (5) podaje, że został zatrzymany 29.07.1943 roku.
  2. Źródło (5) podaje, że w sierpniu 1943 został przewieziony z więzienia w Mławie do więzienia w Ciechanowie (sygn. akt III W-3107/43 i że został stracony, miejsca nie podano, przez powieszenie (sygn. akt III W-3621/43)