Pruszyński vel Pruszczyński Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Pruszyński vel Pruszczyński
Data urodzenia 21.03.1906
Miejsce urodzenia Góra
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Jan
Imię matki Marianna (z d. Urbańska)
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokalickie
Narodowość polska
Zawód murarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III sierpień 1944 r.
Data zwolnienia z Fortu III listopad 1944 r.
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskrażony o żądanie wygórowanych cen ("wucherpreise verlangt hat", Źródło 8)
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniony
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 105.
  2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-405
  3. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s.123, 128
  4. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
  5. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 123, 125
  6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 221, 222
  7. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  8. Akta IPN*
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (7) podaje nazwisko Pruszczyński
  2. Źródło (8) jako datę osadzenie w Forcie podaje 20.09.1943 oraz datę zwolnienia - 21.10.1943; być może chodzi o inną osobę. Źródło (8) podaje nazwisko Pruszczyński