Myśliński Romuald

Imię Romuald
Nazwisko Myśliński
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Płock
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód nauczyciel
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1940
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci rozstrzelany w Pomiechówku
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Tajemnice Fortu III w Pomiechówku M. Frankowski, Wwa 2002, s.103
  2. M. T. Frankowski, Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku, Notatki Płockie 28/3-116, 20-26, 1983 r.
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 121
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 198, 199
Uwagi dodatkowe