Przybyszewski Edmund

Imię Edmund
Nazwisko Przybyszewski
Data urodzenia 02.02.1905
Miejsce urodzenia Rachocin pow. Sierpc
Miejsce zamieszkania Ciechanów, ul. Farbryczna 22
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód zawodowy podoficer 11 pułku ułanów Legionowych w Ciechanowie
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 29.06.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany w charakterze zakładnika w sprawie o zamordowanie ogrodnika o nazwisku Podlich
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. WP - podoficer
Miejsce pochówku Grób zbiorowy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie i symboliczny na cmentarzu w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 91
 2. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 109
 5. straty.pl
 6. IPN sygn. akt BU 3049/188 str. 23 - Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie. Formularze do ksiąg zgonów z okresu okupacji. Powiat ciechanowski. USC: Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra
 7. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 29.06.1944
 2. Źródło (1, 2 i 3) podaje że został zamordowany razem z ośmioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa poprzez zamurowanie w bunkrze, ale to wersja mało prawdopodobna.
 3. Został zamordowany w Forcie III z dziewięcioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa.
 4. Pogrzeb Edmunda Przybyszewskiego z pozostałymi dziewięcioma ułanami odbył się 19 kwietnia 1945 roku o godzinie 11.00
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Grób Edmunda Przybyszewskiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Edmunda Przybyszewskiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Grób symboliczny Edmunda Przybyszewskiego na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób symboliczny Edmunda Przybyszewskiego na cmentarzu w Ciechanowie

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie