Jaworski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Jaworski
Data urodzenia 27.12.1898
Miejsce urodzenia Leszczawa Dolna koło Birczy/Kraków
Miejsce zamieszkania Pencin/ Ciechanów
Imię ojca Michał
Imię matki Anna
Stan cywilny
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód zawodowy podoficer 11 pułku ułanów Legionowych w Ciechanowie
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06/07.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik za morderstwo Podlicha.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. WP - podoficer
Miejsce pochówku Grób zbiorowy na cmentarzu przy ulicy Płońskiej w Ciechanowie i symboliczny na cmentarzu w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.91
 2. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 3. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 108
 5. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
 6. Ryszard Juszkiewicz„11 pułk ułanów legionowych im. marszałka Śmigłego Rydza” s. 131, 206, 246, 250, 295, 298
 7. Akta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
 1. Stanisław Jaworski w rzeczywistości nazywał się Jan Barczyk. Po burzliwym romansie wyjechał na zawsze z rodzinnej wsi i zmienił nazwisko na Stanisław Jaworski.
 2. W czasie II wojny światowej słuch po nim zaginął. Jedyną pamiątką po Janie/Stanisławie jest fotografia, którą przez całe życie przechowywała jego bratanica.
 3. Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari za bohaterstwo w czasie wojny bolszewickiej.
 4. Źródło (1, 2 i 3) podaje że został zamordowany razem z ośmioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa poprzez zamurowanie w bunkrze, ale to wersja mało prawdopodobna.
 5. Został zamordowany w Forcie III z dziewięcioma innymi ułanami 11 pułku ułanów z Ciechanowa.
 6. Pogrzeb Stanisława Jaworskiego z pozostałymi dziewięcioma ułanami odbył się 19 kwietnia 1945 roku o godzinie 11.00
 7. Był we wrześniu 1939 r. chorążym pułku i opiekował się sztandarem pułku (tzw. sztandarowy był z reguły kawalerem VM).
Grób Stanisława Jaworskiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Grób Stanisława Jaworskiego gdzie spoczywa wraz z pozostałymi żołnierzami 11 pułku ułanów na cmentarzu przy Płońskiej w Ciechanowie.

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Zdjęcie Stanisława Jaworskiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Stanisława Jaworskiego

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Nazwiska dziesięciu ułanów wyryte przez jednego z nich na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Grób symboliczny Stanisława Jaworskiego na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób symboliczny Stanisława Jaworskiego na cmentarzu w Ciechanowie

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica na cmentarzu w Ciechanowie