Bajno Marian

Imię Marian
Nazwisko Bajno
Data urodzenia 26.11.1921
Miejsce urodzenia wieś Lutobrok-Folwark
Miejsce zamieszkania w 1944 r. Pniewo, od roku 1948 (?) do schyłku lat 90-tych XX w. mieszkał w Mazewie pod Nasielskiem
Imię ojca Stanisław
Imię matki Zofia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim Fawel
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci 01.06.2015
Miejsce i przyczyna śmierci Płońsk
Przyczyna osadzenia w Forcie III zarzut przynależności do organizacji konspiracyjnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III z Pułtuska
Dokąd wywieziony z Fortu III do obozu w Sztutowie (16.07.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK -
Miejsce pochówku Klukowo
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.91
 2. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 3. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-339
 4. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 6. informacje od rodziny więźnia
 7. https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=200375822&q=policja%20pa%C5%84stwowa&page=268&url=%5bgrupaAktotworcyId=1|aktotworcaId=15036|seriaId=26681|typ=6
 8. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 9. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
 10. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 11. Akta IPN GK 629/791, GK 629/51 (akta osobowe), GK 629/4169
Uwagi dodatkowe
 1. W czasie II wojny światowej wstapił do AK i otrzymał pseudonim Fawel.
 2. Uczestniczył w działaniach konspiracyjnych na terenie Puszczy Białej w ramach placówki XIV Pniewo, Obwód "Rajski Ptak".
 3. Został aresztowany wraz z innymi członkami placówki we czwartek 18.05.1944 roku w czasie wielkiej obławy w Pniewie.
 4. W Pomiechówku przebywał około 9 tygodni.
 5. W obozie w Sztutowie został oznaczony numerem 45076 jako więzień polityczny. Nastepnie 24 listopada 1944r. został przewieziony do obozu w Buchenwaldzie jako więzień o numerze 98805. W kwietniu 1945r. przeszedł do obozu Buchenwald - podobóz Hasag - Leipzig.
 6. Za służbę ojczyźnie i obozowe cierpienia został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 9 lipca 1986 r. Krzyżem Oświęcimskim.
Dokumentacja KL Buchenwald

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Buchenwald

Karta więźnia z KL Buchenwald

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia z KL Buchenwald

Karta personalna z KL Buchenwald

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Buchenwald

Okładka akt z KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Okładka akt z KL Stutthof

Karta personalna z KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta personalna z KL Stutthof

Karta więźnia w KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia w KL Stutthof

Marian Bajno

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Marian Bajno

Marian Bajno (1943r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Marian Bajno (1943r.)