Tuchendler Sura

Imię Sura
Nazwisko Tuchendler
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - skatowana na śmierć (40 lat)
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 33., 40., 48., 65.
  2. M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, strona 83.
Uwagi dodatkowe
  1. Nowy Dwór - miejsce urodzenia lub zamieszkania przed osadzeniem w Forcie III Pomiechówek
  2. Według zeznań Pawła Roboty (po 16.08.1941 r., Warszawa-getto, Protokół nr 1) zakopana przy ubikacji