Gabler Sara

Imię Sara
Nazwisko Gabler
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Marjem
Imię matki Szachna
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III przed 08.09.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 52.-54., 58., 61., 63., 65.
  2. M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, strona 82.
  3. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku", M. Frankowski, Wwa 2002, s. 65
  4. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 257
  5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 90
  6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 127
Uwagi dodatkowe
  1. Nowy Dwór - miejsce urodzenia lub zamieszkania
  2. Przesłuchiwana po 08.09.1941 w Warszawie-getto, w sprawie pobytu w Forcie III Pomiechówek (19 lat)
  3. W Forcie III Pomiechówek przebywała z dwuletnim bratem