Bojarski Jan

Imię Jan
Nazwisko Bojarski
Data urodzenia 24.07.1922
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Mława
Imię ojca Bolesław
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik telefoniczny (Telefonarbeiter)
Pseudonim Wyrwicz/Wirwicz
Data osadzenia w Forcie III 10.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Przywieziony z więzienia ciechanowskiego
Dokąd wywieziony z Fortu III Od 7.07.1944 KL Mauthausen (oznaczony nr obozowym 65475)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - działający w pionie łączności organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych AIPN w Warszawie
Źródła danych
 1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.89, 118
 2. M. Grynberg, Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939-1942, Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984, strona 80.
 3. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 4. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-341
 5. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 2, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/
 6. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 107, 130
 7. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 165, 214,
 8. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 9. A. Kociszewski, Dzieje Sochocina i dawnego powiatu sąchockiego, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1985
 10. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 11. AIPN GK 629/12857, GK 629/6548, GK 629/10968, GK 131/11 (straty.pl)
Uwagi dodatkowe
 1. Żródło 1 (str. 118) podaje że był więziony od początku 1944 roku do kwietnia 1944 r.
 2. Źródło (5) podaje okres pobytu w Pomiechówku od początku 1944 do kwietnia 1944 r.
 3. Źródło (10) podaje błędne nazwisko Trojarski.
 4. Aresztowany 26.10.1943. Tego samego dnia zostali aresztowani Ludwik Pawłowski, Tadeusz Rybicki, Konstanty Wasiłowski/Wasilowski, Władysław Zaraziński/Saraziński, Kazimierz Wielgos, Jan Żmijewski