Więzienne prysznice

Więźniowie Fortu III w Pomiechówku mówili, że w jednej z końcowych cel więziennych po prawej stronie budynku koszarowego była więzienna pralnia a obok niej łaźnia. Brakowało nam potwierdzenia, o których konkretnie pomieszczeniach mowa. Teraz, kiedy po rozbiciu ścian działowych mamy dostęp do wszystkich cel, możemy to dość jasno ustalić. Na suficie ostatniej celi po prawej stronie są pozostałości rury prysznicowej. Fort III każdego dnia ujawnia kolejne tajemnice…