FORT III -Publikacje

Celem naszej Fundacji jest również gromadzenie informacji o wszelkich publikacjach, nagraniach, filmach, wykładach, itp. na temat Fortu III w Pomiechówku.

Poniżej umieszczamy linki do stron i informacje o publikacjach:

Artykuły

1. Tajemnica Mazowieckiej Katowni cz. 1/Marek Tadeusz Frankowski

https://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/

2. Tajemnica Mazowieckiej Katowni cz. 2/Marek Tadeusz Frankowski

https://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1036/

3. Nazwiska w tynku, www.tygodnikpowszechny.pl / Elżbieta Strzałkowska

https://forttrzecipomiechowek.org/files/nazwiska-w-tynku-elzbieta-strzalkowska.pdf

4. Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945; przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce/Marek Tadeusz Frankowski:

http://mazowsze.hist.pl/17/Rocznik_Mazowiecki/381/1987/12521/

5. Obozy pracy w rejencji ciechanowskiej / Marek Tadeusz Frankowski:

http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/873/1989/1431/4_141/30769/

6. Obsada personalna więzienia karno-śledczego gestapo w forcie III w Pomiechówku / Marek T. Frankowski:

http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/871/1986/1427/3_128/31004/

7. Zbrodniarze z Fortu III w Pomiechówku. Marek Tadeusz Frankowski:

http://ioh.pl/artykuly/pokaz/zbrodniarze-z-fortu-iii-w-pomiechwku,1034/

8. Fort III w Pomiechówku - warunki życia więźniów / Marek Tadeusz Frankowski:

http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/824/1990/1250/4_145/31100/

9. Więzienie karno-śledcze gestapo w Forcie III w Pomiechówku (w latach 1941-1945) / Marek Tadeusz Frankowski:

http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/864/1981/1406/1_106/33508/

10. Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku / Marek T. Frankowski, Jan Frankowski:

http://mazowsze.hist.pl/40/Notatki_Plockie/865/1983/1411/3_116/33566/

11. Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku / Benon Dymek, Józef Kazimierski:

http://mazowsze.hist.pl/17/Rocznik_Mazowiecki/399/1976/13124/

12. Obóz w Pomiechówku, Wirtualny Sztetl:

https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/p/800-pomiechowek/116-miejsca-martyrologii/49604-oboz-w-pomiechowku

13. Fort III w Pomiechówku jako miejsce pamięci narodowej. Lata zaniedbań i pilna potrzeba działań. Piotr Oleńczak. Archeologica Heredias 9, Warszawa 2017, str. 307-314

14. Działalność Sądu Doraźnego (Standgericht) w świetle zachowanych akt tajnej niemieckiej policji państwowej. Janusz Piwowar, Notatki Płockie 3/252, 2017

15. Fort III w Pomiechówku. Pierwszy etap prac ekshumacyjnych, Piotr Kędziora-Babiński

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/60747,Fort-III-w-Pomiechowku-Pierwszy-etap-prac-ekshumacyjnych.html

Książki

1. Fort III w Pomiechówku - krótki rys historyczny, Dorota Grzechocińska

https://forttrzecipomiechowek.org/files/fort-rys-historyczny.pdf

2. Fort III w Pomiechówku zabytek architektury militarnej, Piotr Skonieczny

https://forttrzecipomiechowek.org/files/ksiazeczka-militarna.pdf

3. Fort III Pomiechówek. Materiały ikonograficzne z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego, P. Oleńczak

https://forttrzecipomiechowek.org/files/fort-iii-pomiechowek-materialy-ikonograficzne-z-zasobu-centralnego-archiwum-wojskowego-p-olenczak.pdf

4. Album Fort III Pomiechówek 1915-1945, D.Grzechocińska

https://forttrzecipomiechowek.org/files/album-fort-iii-pomiechowek-1915-1945-dgrzechocinska.pdf

5. ARCHIWUM RINGELBLUMA, Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, Eleonora Bergman (koordynator), Tadeusz Epsztein, tom 13 - Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć Pomiechówek, Chełmo nad Nerem, Treblinka; Copyright Żydowski Instytut Historyczny;

6. Tajemnice Fortu III w Pomiechówku, Marek. T. Frankowski, Ulmak 2002;

7. Mazowiecka katownia. Dzieje Fortu III w Pomiechówku. Marek Tadeusz Frankowski. Szkoła Wyższa Warszawska. Warszawa 2006.

8. Apokalipsa narodu. Zagłada społeczności żydowskiej na północnym Mazowszu przez niemieckich okupantów 1939 -1942. Marek Tadeusz Frankowski, Jadwiga Urszula Frankowska – Pijanka. Warszawa 2017

9. Przewodnik Historyczny. Pomiechówek – Pomiechowo (Zarys dziejów od czasów najdawniejszych do współczesności). Marek Tadeusz Frankowski, Kazimierz Gorczewski, Marek Kazimierz Makuliński. Warszawa 2012

10. Zbrodnie niemieckie wobec ludności polskiej na północnym Mazowszu 1939-1945. Marek Tadeusz Frankowski. Wydawnictwo MM.

11. Żydzi w Rejencji Ciechanowskiej. Michał Grynberg. PWN 1984.

12. Osiem wieków w dolinie Wkry. Pomiechowo i Pomiechówek - zarys dziejów, Piotr Oleńczak; Ergos 2015;

13. Raport z badań nieinwazyjnych stanu zachowania zabytku - wnętrza korytarza budynku koszarowego (celi śmierci); Międzywydziałowy Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

https://forttrzecipomiechowek.org/files/raport-mik-2020.pdf

14. Raport z drugiego etapu badań nieinwazyjnych stanu zachowania zabytku - wnętrza korytarza budynku koszarowego; Międzywydziałowy Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

https://forttrzecipomiechowek.org/files/raport-badania-mik-2021.pdf