Twarze Bohaterów

Piękne, przedwojenne, rodzinne zdjęcie z Nasielska. W dniu 31 maja 1943 r. z życia tej rodziny zniknęli: stojący po prawej stronie - Mieczysław Laskowski i siedzący na środku - Tadeusz Kwiatkowski. Obaj powieszeni przez Niemców w Forcie III w Pomiechówku, za przynależność do AK. Dziękujemy Pani Hannie Miller za zdjęcie i Panu Tomaszowi Krasoniowi za pomoc. Wspaniale zobaczyć twarze bohaterów!