Spotkanie w Forcie

Dziś na terenie Fortu III w Pomiechówku, miało miejsce wyjątkowe spotkanie przedstawicieli IPN, GOK Pomiechówek i Fundacji z Panem Bogdanem Bomertem. Pan Bogdan jest synem Adama Bomerta, pseudonim „Bagnet”, zamordowanego w Forcie.