Rewitalizacja pomnika

Mamy kolejny, drobny sukces. Złożyliśmy wniosek do Fundacji Orlen o dofinansowanie rewitalizacji Pomnika Ofiar II Wojny Światowej, znajdującego się przy szkole podstawowej w Pomiechówku. Zgłoszenia dokonaliśmy w ramach programu Fundacji Orlen: „Czuwamy! Pamiętamy!”. I udało się nam uzyskać maksymalną dopuszczalną kwotę - prawie 7 tys. zł. Teraz czekamy na zgodę właściciela pomnika (Lasy Państwowe) na prace i możemy zaczynać.
Kamień węgielny pod pomnik złożony został w dniu 9 maja 1972 r. przez uczestników sesji popularnonaukowej o Forcie III pod hasłem „Pomiechówek oskarża”. Na sesji obecnych było prawie 300 więźniów Fortu.
Za kwotę dofinansowania nie wykonamy wszystkich prac jakie byśmy chcieli, ale od czegoś trzeba zacząć. Tak jak dziś pomnik nie może wyglądać. Poniżej zdjęcia pomnika z dnia jego odsłonięcia.
Fundacji Orlen bardzo dziękujemy.