Podsumowania 2023 - cz. 2

Przed końcem 2023 roku chcemy podzielić się z Państwem jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomością.🎉
Dzięki środkom otrzymanym z Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania publicznego pt. „Projekt dokumentacyjny upamiętniający więźniów Fortu III Pomiechówek”, do bazy więźniów Fortu zostało właśnie dodanych ponad 300 dokumentów archiwalnych.👏 Są to skany oryginalnych kart osobowych więźniów Fortu (jak na zdjęciu), z kartoteki gestapo, które uzyskaliśmy w ramach współpracy z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Co najbardziej cieszy – dzięki tej pracy w bazie więźniów Fortu pojawiły się dane 92 nowych więźniów.❗️Panu Marszałkowi Adam Struzik bardzo dziękujemy.🥰
#Mazowszepomaga, #programywspacia i #solidarnośćmazowiecka.