Podsumowania 2023 - cz. 1

Kończy się rok 2023 , więc czas na podsumowania. Najbardziej dumni jesteśmy z tego, że udało nam się otrzymać dofinansowanie z Ministerstwo Obrony Narodowej na realizację ogromnego projektu pod nazwą: Fort III Pomiechówek – dawniej i dziś.

W ramach tego projektu zrealizowaliśmy:

comiesięczne zwiedzanie Fortu dla zainteresowanych oraz dodatkowe zwiedzania Fortu dla zorganizowanych grup,

ogólnopolski konkurs wiedzy o Forcie dla młodzieży klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas ponadpodstawowych z cennymi nagrodami,

zaktualizowaliśmy stronę internetową o Forcie, aby była przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami oraz zmodernizowaliśmy zakładkę dotyczącą edukacji/e-learningu,

stworzyliśmy profesjonalny Spacer wirtualny po Forcie - z materiałami edukacyjnymi i informacjami na temat jego historii,

z myślą o młodzieży opracowaliśmy i wydrukowaliśmy książeczkę edukacyjną pt. „Fort III Pomiechówek. Miejsce pełne historii”

dodrukowaliśmy i dystrybuowaliśmy broszury pt. "Fort III w Pomiechówku krótki rys historyczny", "Fort III w Pomiechówku zabytek architektury militarnej" i album "Fort III Pomiechówek 1915-1945",

wysłaliśmy materiały edukacyjne o Forcie do ponad 50 szkół,

stworzyliśmy klasyczny folder informacyjny o Forcie,

zorganizowaliśmy wystawę na Forcie, pt. Świadkowie – antotypia w Forcie III,

opublikowaliśmy artykuł o Forcie w Tygodnik Nowodworski,

wzięliśmy udział w trzech audycjach radiowych o Forcie w Radio Warszawa,

dbaliśmy o porządek na terenie Fortu,

na dzień Wszystkich Świętych kupiliśmy róże na mogiły, znicze oraz wieńce.

A wszystko to w 5 miesięcy . Udało się i jesteśmy z tego bardzo dumni. Dziękujemy Ministerstwo Obrony Narodowej za dofinasowanie. Dziękujemy również wszystkim innym, dzięki którym to przedsięwzięcie było możliwe.