Pierwotny plan Fortu

Oto schemat umocnień Fort III (i Fortu II), który znajdował się w dokumentacji udostępnionej nam przez Wojskowe Biuro Historyczne. ♥️
Zdaniem dr Piotra Oleńczaka jest to prawdopodobnie pierwotny plan Fortu III, bowiem w rzeczywistości wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim nie jest idealnym tapezem, kaponiera w szyi Fortu (na środku na dole) nie jest zakończona półkoliście (jest na planie kwadratu) i inaczej nieco są usytułowane bramy wjazdowe. Prawdopodobnie zmiany wynikały z dostosowania planu do warunków terenowych.