MIK pracuje na Forcie

Na Forcie III w Pomiechówku rozpoczęły się wstępne, bezinwazyjne badania w celach więziennych budynku koszarowego (rok temu badaliśmy tylko tzw. celę śmierci). Już pierwsze spojrzenie kamery hiperspektralnej pokazuje jak mało widzimy gołym okiem. Jest wiele nowych napisów...

Nieustannie dziękujemy Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za sfinansowanie komercyjnej części badań a Międzyuczelnianemu Instytutowi Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP za pracę.