Legiony Polskie na Forcie!

Prawdziwe perły – trzy niepublikowane dotąd zdjęcia z 1917 r., pokazujące żołnierzy 1 pułku piechoty Legionów Polskich na Forcie III ukazały się w pięknie wydanym przez Oddział IPN w Łodzi albumie: „Szlakiem legionistów między Styrem a Piawą. Kolekcja fotografii profesora Stefana Macki z lat 19151920”.

W albumie znajdują się też zdjęcia z Twierdzy Modlin i z samego Pomiechówka. Zachęcamy do lektury.

Powyżej – jedno ze zdjęć z Fortu znajdujące się w ww. albumie. Pozostałe można zobaczyć na naszym FB i w albumie oczywiście.