Kuratorium w Warszawie pomaga

Kolejna dobra wiadomość. Nasz projekt edukacyjny dla szkół o Forcie III w Pomiechówku pozytywnie oceniło Kuratorium Oświaty w Warszawie, umieszczając informacje o nim na swojej stronie internetowej (https://www.kuratorium.waw.pl/.../16108,Projekt-Fundacji...).
Dziękujemy. Bardzo to doceniamy. Bardzo to pomaga naszej sprawie.
Poniżej slajdy z prezentacji dla uczniów - uzupełniającej informacje podane w filmie edukacyjnym.
 
Projekt realizujemy ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej, w ramach działania „Fort III Pomiechówek - dziedzictwo, edukacja, turystka”.