Kolejne zdjęcia Więźniów Fortu III

Kolejne rodziny udostępniły nam zdjęcia swoich bliskich – więźniów Fortu III. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami Panów Stanisława Jędraszko i Wacława Kilisia.

Stanisław Jędraszko: https://www.forttrzecipomiechowek.org/legionists/301,J%C4%99draszko,Stanis%C5%82aw

Wacław Kiliś: https://www.forttrzecipomiechowek.org/legionists/1252,Kili%C5%9B%20vel%20Kilis,Wac%C5%82aw