Kamienie na szaniec i Fort III

Specjalną pozycję walki z Niemcami w czasie II wojny światowej stanowiły uderzenia na strażnice graniczne na linii rozgraniczenia między Generalnym Gubernatorstwem a polskimi ziemiami przyłączonymi do Rzeszy. Odbywały się one w ramach akcji „Taśma”. Przeprowadzały je oddziały dyspozycyjne Kedywu KG i Okręgu Warszawskiego. Jedną z takich akcji był atak na strażnicę niemiecką w Sieczychach. Znany z „Kamieni na szaniec” Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka” pełnił funkcję zastępcy dowódcy tej akcji. Miała miejsce w dniu 20 sierpnia 1943 r.  i brało w niej udział około 60 harcerzy i żołnierzy AK. Zlikwidowali niemiecką załogę strażnicy. W wyniku rany postrzałowej śmierć w akcji poniósł jedynie „Zośka”.

Tragiczny los spotkał jednak okoliczną ludność, która pomagała w akcji i dała podwody. Piotr Ślubowski zabrany do Fortu III w Pomiechówku, został wprawdzie po miesiącu wypuszczony i przyjechał do domu, lecz tak strasznie pogryziony przez psy, że zmarł tego samego dnia. Antoni Pakieła z synem Stanisławem (ojciec 63 lata, syn 25), aresztowani natychmiast po powrocie z akcji, zostali zamęczeni przez Niemców w czasie śledztwa – Stanisław zmarł w Forcie III w Pomiechówku. W związku z akcją do Fortu III w Pomiechówku trafili także Julianna Zakrzewska, Władysław Wrona i Władysława Fluks. Lista nie jest pełna. Będziemy szukali dalej.

Powyżej zdjęcie planu akcji – za: Anna Borkiewicz – Celińska „Akcja Sieczychy”