Fort III i płocka stocznia

Dziś chcieliśmy wspomnieć trzech współzałożycieli podziemnej Narodowej Organizacji Wojskowej – Samodzielny Batalion Płock: Władysława Nowickiego, Jerzego Michalika i Jana Mossakowskiego. Płocki Samodzielny Batalion NOW powstał już w listopadzie 1939 r. i po kilku miesiącach osiągnął liczebność około 500 osób. Ważnym wydarzeniem w działalności Batalionu była akcja w płockiej stoczni, która w czasie wojny produkowała kadłuby niemieckich łodzi podwodnych. W 1942 r. żołnierze Batalionu pod dowództwem Jerzego Michalika i Jana Mosakowskiego podjęli bardzo dobrze zorganizowaną akcję sabotażową. Wywołali pożar w stoczni na taką skalę, że mówiło o nim nawet radio BBC. Niemcy nie zdołali ustalić ani sprawców, ani przyczyn pożaru.

Dwa lata później gestapo wykryło jednak niepodległościowe działania Władysława Nowickiego, Jerzego Michalika i Jana Mossakowskiego. Zostali przez Niemców aresztowani, osadzeni w Forcie III w Pomiechówku, tam skazani na śmierć i tego samego dnia (4.02.1944 r.) - powieszeni.

Na zdjęciu – fotografia Pana Jerzego Michalika zrobiona w śledztwie przez gestapo (prezentowana przez IPN na Konferencji o Forcie III w 2018 r.)