Efekty współpracy

Kilka miesięcy temu prezentowaliśmy sylwetkę pana Mariana Wilda. Przypominamy, ze był żołnierzem AK (ps. Dzik), dowódcą placówki AK w Lelicach, zamordowanym przez Niemców w Forcie III w Pomiechówku, w egzekucji z 4 lutego 1944 r. (pisaliśmy o tej egzekucji ostatnio). Obiecywaliśmy sobie z rodziną Pana Mariana, że będziemy szukać o nim wszelkich informacji. Oto mamy pierwsze efekty. Otrzymaliśmy dwa nowe, przedwojenne zdjęcia Pana Mariana oraz dokument z akt gestapo, gdzie na liście osób, na które wydano wyrok śmieci, pod numerem 13, wymieniony jest Pan Wild. Jedno ze zdjęć prezentujemy powyżej, drugie oraz listę gestapo można zobaczyć w Bazie Więźniów. Będziemy szukać dalej.