Dziewięcioro z Kroczewa

Kilka dni temu rozmawialiśmy z panem Remigiuszem Krawieczyńskim a rozmowie naszej przysłuchiwała się kamera IPN. W Forcie III w Pomiechówku został zamordowany ojciec pana Remigiusza – Adam Krawieczyński - komendant placówki AK Załuski (ps. Sęp, Śmiały). Tym razem jednak skupiliśmy się na innych mieszkańcach parafii Kroczewo, którzy zostali zamordowani w Forcie. Pan Remigiusz przekazał nam nowe dane dotyczące ośmiu osób. Oprócz Adama Krawieczyńskiego w Forcie III w Pomiechówku zamordowani zostali: Bogumiła Endrych, Wacław i Kazimierz Bębeńczak, Józef i Stanisław Leszczyńscy, Stefan Jaroszek, Henryk Piega i Czesław Zychalak.
Otrzymaliśmy też zdjęcie pana Czesława Zychalaka (stoi po lewej stronie). Jest trochę niewyraźne, ale i tak bardzo się cieszymy. Nie mieliśmy ani jednej fotografii pana Czesława.