Drut kolczasty w fosie

Pomysł stworzenia drutu kolczastego pochodzi z 1865 r. Francuski wynalazca Louis Jannin użył też jako pierwszy określenia drut kolczasty (fr. fil de fer barbelé). Pierwszym natomiast, kto wynalazek opatentował był Amerykanin Joseph F. Glidden w 1874 r. (za Wikiedia).

Drut kolczasty jest dla nas wymownym symbolem tego, co działo się na Forcie III w Pomiechówku w czasie II wojny światowej. W fortecznej fosie ciągle go pełno...