Cele dla artylerii niemieckiej - 1939 r.

Oto bardzo ciekawy wycinek mapy niemieckiej z okresu walk w 1939 r., z zaznaczonymi celami dla artylerii niemieckiej. Widać zaznaczoną pozycję wojsk niemieckich przed Fortem III.

Za: Wydawnictwo Tetragon