Cela śmierci – 1945 r.

Dziś drugie, zapowiadane wczoraj zdjęcie. Cela śmierci. Zdjęcie wykonano zapewne w kwietniu 1945 r. Bardzo dziękujemy panu Cezaremu Szymczakowi za jego udostepnienie.