Świadkowie Jehowy w Forcie

 Dziś słowo o dość szczególnych więźniach Fortu III w Pomiechówku. Wincenty Alfons Licznerski oraz Leon Potrzuski zostali aresztowani 31.10.1943 przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy z GG. Byli w posiadaniu 35 egz. Biblii. Obaj należeli do wspólnoty religijnej Badaczy Pisma Świętego (Bibelforscher), zwanej Świadkami Jehowy. W lutym 1944 zostali przewiezieni z Fortu III do KL Stutthof. W przeciwieństwie do innych więźniów obozów koncentracyjnych, Świadkowie Jehowy mogli mieć wpływ na swój los. Jeśli zdecydowaliby się na podpisanie specjalnie przygotowanych oświadczeń o wyrzeczeniu się wiary, mieli szansę opuścić obóz koncentracyjny. Z tego względu byli przez Niemców nazywani „dobrowolnymi więźniami”. Niewielu wyparło się swojej wiary (za Wikipedia). Powyżej karta obozowa z KL Stutthof Leona Potrzuskiego (z zasobów ITS).