Nasiadko Józef

Imię Józef
Nazwisko Nasiadko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. Polska Partia Robotnicza w Serocku -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 130.-132.
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w październiku 1943 r.