Jakubowski Feliks

Imię Feliks
Nazwisko Jakubowski
Data urodzenia 04.05.1915
Miejsce urodzenia Zatory
Miejsce zamieszkania Zatory
Imię ojca Jan
Imię matki Jadwiga
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód policjant
Pseudonim Dąb, Topór
Data osadzenia w Forcie III 29.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III Nowy Dwór Mazowiecki
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. AK - Szef oddziału I Organizacyjno-Personalnego Placówki AK Zatory
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 118.
 2. W walce o wolną Polskę (1939-1949), http://docplayer.pl/9048789-Nauczyciele-i-uczniowie-absolwenci-publicznej-szkoly-powszechnej-iii-stopnia-w-zatorach.html
 3. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Pułtusk – Studia i materiały z dziejów miasta i regionu (Tom I), Warszawa 1969, strona 240
 4. M. T. Frankowski, Aresztowania wśród członków mławskiej organizacji AK, http://mlawainfo.pl/25042
 5. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-364
 6. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 7. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 107
 8. więzień Adam Zyblewski wspomina o nim w swoim liście z 13.10.1943 r. z Pomiechówka
 9. Oświadczenie Jana Zadrożnego z maja 1991 r.
 10. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 164
 11. Zeznania Józefa Jezierskiego: zespół: Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy, sygn. AIPN GK 317/397-399.
 12. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3768-3769/s.134-135, 3050-3051/s.439-440
 13. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 14. akta IPN, sygn. akt IPN GK 629/7603; IPN GK 629/5187
 15. Akta IPN GK 629/I/757, k. 9
 16. www.straty.pl
Uwagi dodatkowe
 1. Skazany na śmierć wyrokiem sądu doraźnego z Ciechanowa
 2. Aresztowany 29 sierpnia 1943r. przez placówkę Grenschutz w Modlinie.
 3. Podczas trwającego pięć miesięcy śledztwa bestialsko katowany.
 4. Aresztowany w Zatorach 28 sierpnia 1943 roku wraz z Janem Zadrożnym i Zygmuntem Zyblewskim. Trafili do więzienia w Pułtusku gdzie spędzili jedną noc. Następnie przewiezieni do Nowego Dworu Mazowieckiego a stamtąd do Fortu.
 5. Źródło (13) nie podaje imienia, podaje że był kierownikiem szkoły w Serocku oraz, że został zamordowany w egzekucji 04.02.1944 wraz z m.in. Franciszkiem Padowskim oraz Jerzym Kownackim. Najprawdopodobniej chodzi o tę samą osobę.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str..2

Jakubowski Feliks

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Jakubowski Feliks