Wild Marian

Imię Marian
Nazwisko Wild
Data urodzenia 02.07.1908
Miejsce urodzenia Feliziental (obec. Dołyniwka), pow. skolski, Lwów
Miejsce zamieszkania Białuty, gm.Błonie, woj. mazowieckie
Imię ojca Konrad
Imię matki Julia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód nauczyciel
Pseudonim Dzik
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna, przynależność do PZP-AK
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP-AK - dowódcą placówki „PZP” w Lelicach
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 37
  2. informacje od rodziny więźnia
  3. Akta IPN*
  4. Akta IPN GK 629/I/1907, k. 12
Uwagi dodatkowe
  1. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
  2. Akta IPN GK 629/10968, k. 281, 305, 313
  3. Skazany na karę śmierci przez sąd doraźny 4.02.1944 r. z powodu wysoce zdradzieckiej działalności.
  4. Podczas przyjęcia D. Szymańskiego do więzienia (GK 629/6312a, 629/12996) odnotowano: „nie umieszczać razem [z]: Józef Przybylyński ur. 28.08.06, Jan Przybylyński ur. 27.06.13, Bolesław Sieradzki, ur. 9.04.01, Marian Wild ur. 2.07.08, Jan Antczak ur. 26.11.08, Władysław Jastrzębski ur. 10.12.07”
Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Marian Wild - oznaczony krzyżykiem

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Marian Wild - oznaczony krzyżykiem

Marian Wild - oznaczony krzyżykiem

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Marian Wild - oznaczony krzyżykiem

Marian Wild

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Marian Wild