Lewandowska Stanisława

Imię Stanisława
Nazwisko Lewandowska
Data urodzenia 14.11.1903
Miejsce urodzenia Rempin (pow. sierpecki)
Miejsce zamieszkania Zawidz, pow. Sierpc
Imię ojca Marian
Imię matki Józefa
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 25.07.1943
Data zwolnienia z Fortu III październik 1943
Data śmierci 5.05.1994 r.
Miejsce i przyczyna śmierci Płock
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III więzienie w Płocku
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. Izba Pamięci Szkoły Podstawowej w Pomiechówku
 2. https://www.genealogia.waw.pl/krasinscy-krewni-i-powinowaci
 3. informacje od rodziny więźnia
 4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
 5. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
 6. Z. Strześniewski, W Brygadzie Mazowieckiej, Wydawnictwo MON, 1984 r., s. 27-29
 7. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
 1. Stanisława Lewandowska w latach 1943-1945 była osadzona przez Niemców, jako więzień polityczny: w obozie koncentracyjnym Majdanek – numer więźnia 1800, obozie koncentracyjnym Ravensbrück – numer więźnia 36551, obozie koncentracyjnym Buchenwald – numer więźnia 3533.
 2. 23 lipca 1943 r. została aresztowana przez Niemców wraz z dziewiętnastoletnim synem Zdzisławem.
 3. W Forcie III Pomiechówek przebywała ponad 3 miesiące.
 4. Po pobycie w Pomiechówku, w październiku 1943 r. przewieziono ją wraz z synem do więzienia w Warszawie przy ul. Daniłowiczowskiej, gdzie przebywali około jeden tydzień.
 5. Na początku listopada 1943 r. trafiła do obozu na Majdanku.
 6. 19 kwietnia 1944 r. została przeniesiona z Majdanku do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
 7. 31 sierpnia 1944 r. została przeniesiona do obozu w Buchenwald, a następnie trafiła do obozu w Lipsku.
 8. 10 kwietnia 1945 r. ewakuowana z obozu. 7 maja 1945 r. wyzwolona przez wojska radzieckie w okolicy Ryzy.
 9. Nazwisko panieńskie Krasińska.
 10. Przed wojną była działaczką SL, sekretarzem koła w Zawidzu.
 11. W 03.1941 r. rozpoczęto wydawanie prasy RRR-Ch, pod nazwą "Młot i Sierp" (podtytuł "Czasopismo robotniczo-chłopskie").
 12. W zagrodzie Lewandowskich w Zawidzu mieściła się kwatera konspiracyjna. Stanisława Lewandowska jako łączniczka rozprowadzała prasę wśród członków organizacji północnego Mazowsza. Ukrywała w stodole pieczęć organizacyjną.
 13. W Forcie III była świadkiem torturowania braci: Wawrzyńca i Szczepana Siedlich a także Eugeniusza Damanka, Marii Trazuńskiej oraz Jana Wilczyńskiego.
 14. W obozie w Majdanku pracowała w szwalni, później w magazynie, w którym gromadzono odzież po zamordowanych.
 15. W Forcie pracowała w kuchni.
Stanisława Lewandowska

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stanisława Lewandowska

List wysłany 1 września 1943 r. przez Stanisławę Lewandowską z Fortu III w Pomiechówku do siostry Janiny Gołaszewskiej (1 strona)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List wysłany 1 września 1943 r. przez Stanisławę Lewandowską z Fortu III w Pomiechówku do siostry Janiny Gołaszewskiej (1 strona)

List wysłany 1 września 1943 r. przez Stanisławę Lewandowską z Fortu III w Pomiechówku do siostry Janiny Gołaszewskiej (2 strona)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

List wysłany 1 września 1943 r. przez Stanisławę Lewandowską z Fortu III w Pomiechówku do siostry Janiny Gołaszewskiej (2 strona)

Lewnadowska Stanisława

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie

Opaska

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Opaska

Legitymacja- str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Legitymacja, Polski Związek B.Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

Legitymacja- str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Legitymacja, Polski Związek B.Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych