Woźnicki Wincenty

Imię Wincenty
Nazwisko Woźnicki
Data urodzenia 30.01.1914
Miejsce urodzenia Zgagowo
Miejsce zamieszkania Słupia
Imię ojca Jan
Imię matki Franciszka
Stan cywilny konkubinat
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód szewc
Pseudonim Bończuk
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek – powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III aresztowany pod zarzutem przynależności do organizacji konspiracyjnej "PZP"
Skąd przywieziony do Fortu III Płock
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
 1. PZP-AK - Członek Kedywu (Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej)
 2. 32. Pułk Piechoty stacjonujący w Modlinie -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
 1. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego - Notatki płockie (3/252), Płock 2017, strona 35, 36
 2. Akta IPN*
 3. informacje od rodziny więźnia (wnuczki i córki)
 4. Akta IPN GK 629/I/1907, k. 12
 5. Akta IPN 629/7182
Uwagi dodatkowe
 1. Akta IPN, GK 629/1907 – MSW 186 (k. 12)
 2. Akta IPN, GK 629/7182
 3. Aresztowany 06.12.1943 r.
 4. Gestapo postawiło mu zarzut udziału w akcji bojowej, podczas której wykonano wyrok śmierci na konfidencie Gestapo o nazwisku Pawlak (akcja miała miejsce w nocy z 24/25 sierpnia 1943 r. na terenie placówki Bielsk).
 5. Według ustaleń Gestapo, do wyjaśnienia okoliczności zamordowania Pawlaka, a także rozpracowania struktur AK w mieście i powiecie Płock miały się przyczynić zeznania M. Fałkowskiego.
 6. W latach 1936-1937 służył w 32. Pułku Piechoty stacjonującym w Modlinie.
Personalbogen – ankieta personalna z akt śledczych Gestapo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Personalbogen – ankieta personalna z akt śledczych Gestapo dotyczących Wincentego Woźnickiego. Podano w niej m.in., że w latach 1936-1937 służył w 32. Pułku Piechoty stacjonującym w Modlinie

Wyciąg z akt śledczych Gestapo.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wyciąg z akt śledczych Gestapo. Wincentemu postawiono mu zarzut udziału w akcji bojowej, podczas której został wykonany wyrok śmierci na konfidencie Gestapo o nazwisku Pawlak. Akcja miała miejsce w nocy z 24 na 25 sierpnia 1943 r. na terenie placówki AK Bielsk koło Płocka

Dokument potwierdzający osadzenie Wincentego Woźnickiego w więźniu sądowym w Płocku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokument potwierdzający osadzenie Wincentego Woźnickiego w więzieniu sądowym w Płocku 6 grudnia 1943 r. o godz. 23.55. Na dokumencie odnotowano uwagę o nieumieszczaniu Woźnickiego razem z wymienionymi w nim więźniami. Byli to pozostali żołnierze Kedywu

Dokument potwierdzający osadzenie Wincentego Woźnickiego w więźniu sądowym w Płocku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokument potwierdzający osadzenie Wincentego Woźnickiego w więźniu sądowym w Płocku 6 grudnia 1943 r. o godz. 23.55. Na dokumencie odnotowano uwagę o nieumieszczaniu Woźnickiego razem z wymienionymi w nim więźniami. Byli to pozostali żołnierze Kedywu aresztowani w tej sprawie (sygn. IPN GK 629/7182)

Orkiestra w której grał Wincenty Woźnicki. Wincenty grał na klarnecie (siedzi pierwszy z prawej).

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Orkiestra w której grał Wincenty Woźnicki. Wincenty grał na klarnecie (siedzi pierwszy z prawej).

Wincenty Woźnicki (z lewej)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wincenty Woźnicki (z lewej)

Wincenty Woźnicki (w środku)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wincenty Woźnicki (w środku)

Wincenty Woźnicki (z prawej)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wincenty Woźnicki (z prawej)

Wincenty Woźnicki (z prawej)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wincenty Woźnicki (z prawej)

Wincenty Woźnicki (trzeci od prawej)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wincenty Woźnicki (trzeci od prawej)

Orkiestra w której grał Wincenty Woźnicki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Orkiestra w której grał Wincenty Woźnicki

Orkiestra w której grał Wincenty Woźnicki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Orkiestra w której grał Wincenty Woźnicki

Wincenty Woźnicki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wincenty Woźnicki (drugi od lewej)

Wincenty Woźnicki

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Wincenty Woźnicki

Zdjęcia sygnalityczne Wincentego Woźnickiego

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcia sygnalityczne Wincentego Woźnickiego

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób skazanych 04.02.1944 r.